.: ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สพท.พังงา :.
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :  ลืมรหัสผ่าน
 
24 กรกฎาคม 2557
เมื่อเลือกเป็น "ครู" ก็ต้องไม่หยุดเรียนรู้ เพราะหาก " หยุด " เรียนรู้ ก็คงไม่ต่างจากการหมดคุณค่าของการเป็นครู (จาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ : พิพากษ์การศึกษา/www.kruthai.info)
menu
   
 
 
   

 
           จำนวน 1  คน
 
 
 
  9 ก.ค. 2557

ครูคณิตศาสตร์ ม.ต้น สังกัด สพป.พังงา ที่จะเข้าร่วมประชุม การจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 25 - 26 กรกฎาคม 2557 ให้ส่ง ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ มาที่ E-mail Adress : ืnualjit.thi@hotmail.com ด่วน เพื่อส่งขอ USER และ PASS WORD จาก สสวท.

  19 มี.ค. 2557

เผยแพร่คู่มือนิเทศ: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การนิเทศแบบจูงใจ ด้วยกระบวนการ 4A

  10 ก.ย. 2556

สมาชิกเครือข่ายครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ขยายโอกาสฯ สพป.พังงา ดาวน์โหลด โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด พร้อมตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้ที่นี่ค่ะ

  29 ส.ค. 2556

ใบความรู้เรื่อง ทักษะการคิด

  29 ส.ค. 2556

แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการรียนรู้ในหน่วย

 
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปทั้งหมด
 
โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 1 ธ.ค. 2556 เวลา 05:51:03 น.
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปทั้งหมด
สพป.พังงา จัดประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา โดยมีครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด เป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน  
 
โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 8 ก.ย. 2556 เวลา 17:06:43 น.
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปทั้งหมด
สพป.พังงา จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ ด้วยระบบทางไกล(ETV) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ของ สสวท. ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์การอบรมระดับประถมศึกษา 3 ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 และวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าอบรม รวม
75 คน และ จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ห้องประชุมเทพทาโร
สพป.พังงา) ระหว่างวัน 28 - 30 สิงหาคม 2556 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน
  
 
โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 8 ก.ย. 2556 เวลา 10:08:38 น.
 
      ค้นคว้าเพิ่มเติม
    วิกิพีเดีย   curriculum51.net   บ้านครูไผ่
      นานาสาระ
    google   Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
      เว็บน่ารู้สำหรับครูคณิตศาสตร์
    สสวท.   ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์Online
Untitled Document